Cookie- och integritetspolicy

Vi tar integritet på allvar och det borde du också göra!

Denna cookie- och integritetspolicy uppdaterades den 20 juni 2019.

Vad den här policyn täcker:

Den här policyn förklarar

  • hur Platform161s teknik för annonsvisning fungerar;
  • hur och vilka spårningsmetoder som används av Platform161 för att samla in data, vilken data samlas in och de syften för vilka spårningsmetoderna och den information som samlas in därigenom används;
  • valen angående godkännande av dessa spårningsmetoder;
  • de personuppgifter som samlas in och behandlas av Platform161;
  • valen avseende användning och delning av personuppgifter via Platform161.
  • de personuppgifter som samlas in och behandlas av Platform161 för HR-ändamål.
  • de personuppgifter som samlas in och behandlas av Platform161 via kontaktformulär;

Platform161 erbjuder teknik för annonsvisning som gör det möjligt för dess klienter att delta i online-annonsering. Våra klienter är alla typer av företag som bedriver online-annonsering: annonsörer, annonsnätverk, mediebyråer och utgivare. Dessa klienter köper online-annonsutrymme. När annonsutrymme säljs till en av Platform161s klienter, uppfyller Platform161s teknik denna transaktion genom att leverera en annonsörs annons (för klientens räkning) på den webbplatsen.

I praktiken kommer du i kontakt med Platform161 när du med hjälp av t.ex. din dator, surfplatta eller smartphone ser en annons som visas av Platform161 på en webbplats.

Annonserna som skickas av Platform161 skickas från domänen ads.creativeserving.com och/eller ads.p161.net.

Inledning:

Tekniken för annonsvisning som Platform161 erbjuder levererar en annons på en webbplats. Tekniken använder information som samlas in från flera källor för att bestämma den bästa och mest relevanta annonsen som ska visas för dig.

Spårningstekniker som används, insamlade data och syften
Det här avsnittet i policyn beskriver tekniker som används för att leverera den mest relevanta annonsen till dig:

* Cookies. Cookies är små textfiler som lagras i en webbläsare.

Platform161 släpper cookies genom varje annons som den visar för följande syften:

  1. 1. För inriktning och optimering:

(a) för att känna igen ett användar-ID som besöker en webbplats (användarmatchning);

(b) som en del i processen av (riktad) annonsvisning;

(c) för att samla in information om användarens online-interaktion (över flera webbplatser) och använda den informationen för att bygga användarprofiler;

(d) för att upprätthålla en lista över annonser som tidigare levererats med Platform161s teknik;

(e) för att komma ihåg hur många gånger samma annons levererades till en användare;

  1. För rapportering och tillskrivning:

(f) för att samla in antalet gånger en användare klickade på en annons som visas av Platform161 (för en klients räkning) och

(g) för att spåra och bedöma antalet gånger en användare gör en affärstransaktion (d.v.s. gör ett köp) på en annonsörs webbplats.

(h) för att bestämma, räkna och attribuera omvandlingar. Till exempel: en användare klickar på en annons som visas av Platform161 på en webbplats. När användaren väl är på webbplatsen som annonsen länkar till, gör användaren ett köp på den webbplatsen. Detta köp räknas med hjälp av cookies.

Platform161 använder följande typer av cookies:

Utöver datan som samlas in av Platform161 genom att vi släpper våra egna cookies, kan tredjepartsdata också användas för att optimera våra kampanjer. Dessa tredjepartsdata kommer från leverantörer av tredjepartsdata som uppfyller gällande lagar och branschstandarder.

Platform161s cookies kommer att lagras i 13 månader efter att de släppts på en enhet.

* Annonstaggar.

Platform161s teknik svarar på förfrågningar från ”annonstaggar” som placeras på webbplatsen du besöker. Annonstaggar ger Platform161 information och gör det möjligt för Platform161 att bestämma rätt plats för och storlek på en annons.

* Pixeltaggar.

Platform161 använder också pixeltaggar (även känt som javascript eller 1×1-pixlar) för att släppa cookies. En pixeltagg är en liten grafik eller ett skript som placeras på en webbplats och är inte synlig för användaren. Dessa pixeltaggar kommunicerar med Platform161s teknik och gör det möjligt för Platform161 att känna igen en användare med hjälp av dess UUID, eller i händelse av att ingen UUID har tilldelats en användare, att släppa en cookie på användarens enhet och tilldela en UUID till användaren. Användningen av pixeltaggar gör det möjligt för Platform161 att mäta kampanjens effektivitet, optimera kampanjresultatet och tillhandahålla mer relevant annonsering. Pixeltaggar gör dessutom det möjligt för Platform161 att skapa och identifiera konsumentsegment och välja lämpliga annonser baserat på konsumentsegmentet.

Transparens, val och opt-in:

Platform161s teknik använder cookies för val av annonser för att förbättra annonsens effektivitet. Platform161 anser att spårningsteknik som används av Platform161 och som beskrivs ovan förbättrar din webbupplevelse, genom att begränsa repetitiviteten av reklam och öka nivån av relevanta annonser som levereras till dig. Men du kanske inte vill att till exempel cookies ska lagras på din enheter eller att information ska samlas in med hjälp av dessa cookies. Vi kommer därför bara att släppa en cookie på din dator om du har godkänt eller valt det.

Vi ger dig också möjligheten att inte längre acceptera Platform161s cookies. Klicka på ”opt-out” för att aktivera våra cookies.

För att välja opt-out eller opt-in, klicka på motsvarande länk nedan:

OBS! Om du raderar dina cookies eller byter till en annan webbläsare måste du upprepa den här proceduren. Om du valde opt-out av misstag kan du återställa dina cookies genom att klicka på länken nedan:

Om du valde opt-in av misstag kan du istället välja opt-out genom att klicka på länken nedan:

Personuppgiftsansvarig, insamlade data, syfte

Förutom de data som samlas in när en cookie släpps samlar Platform161s teknik också in följande möjliga personuppgifter: till exempel datum och tid för annonsleverans till en användare, IP-adressen, användarens IP-adress, region och land, språkinställning, typ av webbläsare, operativsystem som används och anslutningshastighet, status för en användare (okänd, accepterar eller accepterar inte cookies), webbadress(er) dit annonsen har levererats och administrerade klick på annonser. Denna information hjälper vår teknik att bestämma den bästa och mest relevanta annonsen som ska visas för en användare.

Platform161s teknik samlar in och lagrar aggregerad rapportdata gällande annonsleverans. Denna information används för att förse våra kunder med kampanjrapportering och används för faktureringsändamål. En typisk rapport innehåller information om de levererade annonserna, inklusive datum och tid för annonsvisning, webbplatserna som annonserna visades på och statistik om användarens respons. En rapport innehåller också statistik om typer av webbläsare, datum och tid för annonsvisning och härledd geografi.

Slutligen behandlas den insamlade informationen (med hjälp av cookies och/eller andra spårningsmetoder) endast för interna ändamål: d.v.s. för att möjligen bygga användarprofiler som gör det möjligt för Platform161 att optimera och anpassa annonskampanjer.

I den mån ovannämnda data utgör personuppgifter i den mening som avses i den nederländska lagen om dataskydd, kommer Platform161 att fungera som en personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den nederländska lagen om dataskydd med avseende på behandlingen av sådana uppgifter.

Tredjepartssynkronisering

Platform161 utför cookie-synkronisering (d.v.s. användarsynkronisering, användarmatchning eller cookie-matchning), som är en av de generiska metoderna som används i online-annonsutrymmet för att känna igen användar-ID för teknikleverantörer som DSP:er, SSP:er och DMP:er.

I vissa länder är Platform161s klienter enligt förordningar skyldiga att informera användare om cookies på deras webbplats och de uppgifter som samlas in, med vilka medel och med vilket syfte.

När du arbetar med Platform161 är det bara nödvändigt att informera och få godkännande för Platform161s teknik. Vid godkännande av användning av Platform161s teknik godkänner en användare också all annan teknik som används i Platform161s utrymme, som behövs för att utföra de tekniska operationerna.

Det rekommenderas fortfarande att i integritetspolicyn eller annonsmeddelandet nämna att cookies från annan teknik potentiellt används via Platform161. Du kan hänvisa till denna integritetssida för att ge användarna möjlighet att se vilken teknik som används.

 

Exchange Type of cookie Purpose of cookie Persistance
adaptv user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adconductor user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adform user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adlantic user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
admatic user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
admedia user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
admeta user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
admixer user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
admized user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adscale user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adspruce user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adsupply user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adthink user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
adunity user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
aerserv user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
ancora user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
aol user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
appnexus user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
avocarrot user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
beachfront user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
between user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
brightroll exchange user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
broadsign user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
centro user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
converge user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
coull user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
cox digital user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
falktech user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
federated media user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
fidelity user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
google adx user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
gumgum user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
ibillboard user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
improve digital user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
inneractive user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
kiosked user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
ligatus user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
liveintent user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
lupon user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
mads user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
mobfox user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
monarch user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
mopub user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
nativeads user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
nexage user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
openx user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
opera user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
optimatic user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
personagraph user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
pubmatic user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
pulsepoint user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
rubicon user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
smaato user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
smartadserver user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
sonobi user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
sortable user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
spotx user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
stickyads user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
switchconcepts user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
teads user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
tremor user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
vdopia user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
vi user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
vmg user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
wordpress user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
yahoo exchange user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
yieldlab user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
yieldpartners user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
yume user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
zedo user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Data Provider / Data Exchange user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
bleukai user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
semasio user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
neustar user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
onmarc user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Brain user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Cxense user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Exactag user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Krux user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Meetrcis user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Netscales user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Neuralone user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Neustar user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
O2mc user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Onmarc user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Proximic user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Rubicon user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)
Semasio user ID cookie behavioral targeting 13 months (or deletion after 30 days of inactivity)

Informationsdelning och -avslöjande:

Platform161 kan tillhandahålla kopior av loggfiler till annonsörer, klienter och vissa partners, gällande de specifika transaktionerna till vilka de är en tillhörande part. Dessa filer innehåller information som gör det möjligt för klienter att analysera effektiviteten och prestandan i deras reklamkampanj. Våra klienter har också möjligheten att använda någon eller all information som samlas in i samband med våra tjänster för sina egna ändamål. Informationen till våra kunder innehåller inte personidentifierbar information om dig. I de fall Platform161 tillhandahåller information till våra klienter är våra klienter skyldiga att använda den information de får i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Platform161 kan dela den information de samlar in med utvalda partners, leverantörer, agenter eller andra som arbetar för våra räkning för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du har begärt, eller när vi har ditt tillstånd. Platform161 kan dela information om dig om Platform161 förvärvas av eller slås samman med ett annat företag.

Platform161 kan också dela information i händelse av att vi uppmanas att svara på stämningar, domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller för att upprätta eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga påståenden, eller på annat sätt tillåtet enligt lag.

Säkerhetsåtgärder:

Platform161 upprätthåller skyddsåtgärder för att skydda säkerheten, integriteten och sekretessen för den personidentifierbara informationen som vi har kontroll över. Platform161s skyddsåtgärder säkerställer att personidentifierbar information skyddas mot förlust och olaglig behandling. De syftar också till att förhindra onödig behandling.

Vi behandlar sökandens uppgifter endast för syftet och inom ramen för ansökningsförfarandet i enlighet med lagkraven.

Behandlingen av den sökandes uppgifter sker för att uppfylla våra (för-)avtalsförpliktelser inom ramen för ansökningsförfarandet i den mening som avses i artikel 6 I b i GDPR och artikel 6 I b i GDPR om databehandling blir nödvändig för oss, t.ex. inom ramen för rättsliga förfaranden.

Ansökningsförfarandet kräver att de sökande förser oss med sina uppgifter. Om vi erbjuder ett onlineformulär markeras de nödvändiga uppgifterna om sökanden och beror annars på jobbeskrivningarna och inkluderar i allmänhet personuppgifter, post- och kontaktadresser och de handlingar som tillhör ansökan, till exempel personligt brev, CV och certifikat. Dessutom kan sökande frivilligt ge oss ytterligare information.

Genom att lämna in ansökan till oss samtycker de sökande till att vi behandlar deras uppgifter för ansökningsförfarandena, i enlighet med den typ och omfattning som anges i denna integritetsdeklaration.

I den mån som särskilda kategorier av personuppgifter, i den mening som avses i artikel 9 I i GDPR, meddelas frivilligt inom ramen för ansökningsförfarandet, ska dessa dessutom behandlas i enlighet med artikel 9 I b i GDPR (t.ex. hälsodata, status som allvarligt funktionshindrad eller etniskt ursprung). Om särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i artikel 9 I i GDPR begärs av sökande under ansökningsförfarandet, behandlas dessa dessutom i enlighet med artikel 9 II a GDPR (t.ex. hälsodata, om dessa krävs för utövandet av yrket).

Sökande kan göra sina ansökningar tillgängliga och skicka de till oss via ett onlineformulär på vår webbplats som tillhandahålls via HR-verktyget ”Homerun” (https://platform161.com/careers/). Uppgifterna är krypterade och överförs till oss med toppmodern teknik.

En sökande kan besluta att skicka sina ansökningar till oss via e-post. Observera dock att e-post i allmänhet inte skickas i krypterad form och att de sökande själva måste se till att mejlen är krypterade. Vi kan därför inte ta något ansvar för överföringen av ansökan mellan avsändaren och kvittot på vår server, och rekommenderar därför att du använder ett onlineformulär eller postförsändelse. Istället för att använda online-ansökningsformuläret och e-post kan sökande fortfarande skicka sin ansökan till oss med post.

Om ansökan är framgångsrik kan de uppgifter som lämnats av den sökande behandlas ytterligare av oss för anställningsändamål. Om ansökan gällande ett jobberbjudande inte är framgångsrik kommer sökandens uppgifter att raderas. Sökandens uppgifter raderas också om en ansökan dras tillbaka, vilket de sökande har rätt att göra när som helst.

Raderingen kommer att ske inom gällande lagligt definierade kvarhållningstider, senast efter en period på sex månader, med förbehåll för en motiverad återkallelse från den sökande, så att vi kan besvara eventuella uppföljningsfrågor gällande ansökan och uppfylla ytterligare tillämplig juridisk skyldighet. Fakturor för eventuell återbetalning av resekostnader arkiveras i enlighet med skatteregler.

Alla personuppgifter som Platform161 får genom användning av ett kontaktformulär kommer att hanteras i enlighet med gällande lagliga skyldigheter.

Genom att använda kontaktformuläret och tillhandahålla information via detta till Platform161, samtycker användaren till att Platform161 behandlar nämnda data för att uppfylla användarens begäran och möjliga uppföljningar.

All information kommer att lagras på ett säkert sätt och kommer att raderas oåterkalleligt när begäran har behandlats och inom gällande lagringstider. Platform161 lagrar inte någon ytterligare information och distribuerar den inte till tredjeparter.

DigiTrust-ISO27001-keurmerk

ISO 27001-certifiering

Standardfamiljen ISO 27000 hjälper organisationer att hålla informationstillgångar säkra. Hanteringssystemet för informationssäkerhet är tillämpligt på följande ”Utveckling, underhåll och leverans av produkten Platform161, levererad som en SaaS till digitala reklamkunder.” Klicka nedan för det officiella certifikatet.

DigiTrust Certificaat ISO 27001 Platform 161

 

Kvalitetsstämpel om ePrivacy
Kvalitetsstämpeln om ePrivacy bekräftar överensstämmelse med dess kriteriekatalog, som inkluderar de höga standarderna i den tyska lagen om dataskydd. Integritet är i Tyskland ett uttryck för den viktigaste principen i konstitutionen – den grundläggande rätten att skydda den egna personligheten.

 

Kvalitetsstämpel om BVDW Mitglied
BVDW har en tvärvetenskaplig grund och har således en helhetsöversikt över de frågor som den digitala ekonomin står inför. BVDW driver en kontinuerlig dialog med politiker, media och andra intressegrupper och stöder den dynamiska utvecklingen av sektorn på ett resultatorienterat, praktiskt och effektivt sätt.
EDAA OBA-certifiering
Vi följer helt och hållet de självreglerande principerna för online-beteendeannonsering som hanteras av EDAA. Om du vill läsa mer om programmet, besök youronlinechoices.eu.

Platform161 kan uppdatera denna policy då och då. Kolla efter uppdateringar i denna cookie- och integritetspolicy.

Om du har några frågor om vår cookie- och integritetspolicy eller vill få mer information om de uppgifter vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss:

Platform161

Obs: Integritetsfrågor

Skicka e-post till oss: privacy@platform161.com 

Johan Huizingalaan 763a 4e verdieping | 1066 VH | Amsterdam | Amsterdam | www.platform161.com